Betingelser

Booking

Standene kan reserveres via en link på vår hjemmeside www.BarneSkatter.no, eller i butikken.

Pris

Prisene som står på hjemmesiden er inklusive mva.

Kommisjon

Kommisjonen 19% trekkes automatisk fra oppgjørelsen av det samlede salg, innen fortjenesten utbetales til standleieren.

Forretning

Ønsker man å drive forretning via standen, er man selv ansvarlig for å rapportere korrekte opplysninger til skatteetaten, og det skal opplyses ved bookingen at man vil selge varer fra en momsregistrert virksomhet på standen.

Oppstart

Når standen er booket, kan varer stilles opp fra 1 time innen lukketid dagen før leieperioden starter. Dvs. mandag til fredag fra kl. 15.00 Torsdag kl.17 og lørdag kl. 14.00.

BarneSkatter kan uten varsel leie standen ut til en annen, hvis man uten avtale ikke har stilt opp sine varer i løpet av den første dag av leieperioden.

Ikke lov med dameklær på barnestande såvel som barneklær på damestande.

Standen må ikke flyttes, og det må ikke settes fast ting på standen. Utover dette er det ikke tillatt å plassere varer utenfor egen stand, dette vil bli fjernet uten varsel.

Som standleier kan du fritt bruke våre kleshengere – dessuten har vi et begrenset antall buksehengere til rådighet, maks 15 buksehengere per kombistand. Det må ikke stilles ting med hjul på den øverste hyllen. Dette for å sikre at det ikke faller varer i hodet på noen. Personalet har rett til å fjerne varer fra øverste hylle dersom disse varene har risiko for å falle ned eller er for tunge (f.eks. barnesete med isofix).

Det er viktig at du selv sørger for at alle varer er merket korrekt med BarneSkatter-strekkode og pris. Hvis du ikke har stilt opp dine varer innen lukketid på den første dag av leieperioden, uten annen avtale med personalet, kan BarneSkatter fritt leie ut standen til en annen uten varsel.

Varesikring

Det følger med ubegrenset antall alarmer i prisen til varer over 100 kr. Lokalet er videoovervåket i utvalgte butikker, og vårt personale er ekstra overvåkne for butikktyver. BarneSkatter kan ikke stilles til ansvar for varer som blir stjålet, mistet eller ødelagt, og BarneSkatter er ikke erstatningspliktig ved brann- og vannskade. I forbindelse med brann, vannskade eller innbruddstyveri kan din innboforsikring eventuelt dekke ditt tap – kontakt ditt forsikringsselskap for mer informasjon.

Eiendomsrett og varebetingelser

Selger er alene ansvarlig for å ha uinnskrenket eiendomsrett og rett til å selge varene på standen, og det er ikke tillatt å selge ulovlige kopivarer, sikkerhetskompromitterende varer, tobakk, alkohol, fødevarer, våpen, fyrverkeri, pornografisk materiale eller annet som personalet måtte vurdere som upassende. Vi ønsker ikke å ha varepartier kjøpt på Temu,AliExpress,Ebay, Wish etc. med henblikk på videresalg i BarneSkatter. Det er heller ikke tillatt å legge visittkort eller annen markedsføring på standen. Overtredelse vil medføre bortskaffelse av disse varer og effekter uten varsel. Personalet har dessuten rett til å avvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelig for butikkens standard, som f.eks. møkkete, illeluktende eller uhygieniske varer.

Orden og oppfylling

Du er i utgangspunktet selv ansvarlig for din stand, og du er velkommen til å fylle opp med varer så ofte du ønsker. Det koster 10 kr for å printe ut ekstra produktark (65 stk/ark) når du vil tilføye flere varer på din stand. Du har også mulighet for å kjøpe en ekstraservice der vi rydder opp på din stand. Se under priser.

Varer uten prismerker

Hvis en vare mister sin prislapp eller finnes i butikken etter standleiens slutt, vil den bli plassert ved området med varer uten prislapper i butikken. Kontakt personalt så får du tilgang til dette– også etter opphørt leieperiode, da mange ting først dukker opp når andre standleiere pakker sammen. Varer uten prislapper oppbevares i avdelingen i 14 dager. Etter dette tilfaller de BarneSkatter, som fritt kan donere, bortskaffe eller selge dem.

Endring av pris

Ønsker du å endre en pris på en vare underveis, skal det settes ny prislapp på varen, da overstrekede priser eller priser som er skrevet for hånd, er ugyldige av sikkerhetsmessige årsaker.

Salg på standen

Du har mulighet for å ha salg på din stand. Du trenger bare å informere personalet om dette, slik at de kan registrere rabatten i kassasystemet. Salgsskilter utleveres av personalet, og man kan velge mellom 25 %, 50 % eller 75 % rabatt.

Tømming av stand

Standen skal være tømt senest en time innen lukketid på leieperiodens siste dag. Dvs. mandag til fredag kl. 15.00, Torsdag kl. 17 lørdag kl. 14.00. Husk å ha med ID, og du er selv ansvarlig for å tømme standen, med mindre du kjøper nedpakningsløsningen.

Det er viktig at alle prislapper blir sittende på varene når standen tømmes. Varer uten prislapper kan ikke tas ut av butikken. Personalet har rett til å kontrollere varene.

Er ikke standen tømt til rett tid, vil BarneSkatter pakke ned varene. Dette koster et administrasjonsgebyr på 300 kr, uten avtale. Du har også mulighet til å kjøpe nedpakking/flytting av stand, som koster 150 kr når det er avtalt på forhånd. Det koster 100 kr per påbegynte dag å oppbevare varene dine hos BarneSkatter. Varene vil bli oppbevart i en uke, hvor de etter dette tilfaller BarneSkatter.

Utbetaling av ditt overskudd

BarneSkatter utbetaler 81 % av det samlede salg til deg. Utbetalingen skjer direkte til ditt bankkonto. Av hensyn til personalets sikkerhet oppbevarer vi ikke store mengder med kontanter i butikken, og vi kan ikke garantere å kunne utbetale din fortjeneste i kontanter. Hvis noen av dine gjenglemte varer blir solgt i butikken 3 dager etter leieperiodens opphør, skylder BarneSkatter deg penger etter avregningen. Utbetalingen av fortjenesten skal skje senest 30 virkedager etter leieperiodens opphør.

Personvern

Forretningen forstår og respekterer viktigheten av privatliv på internett. Forretningen vil ikke avsløre informasjon om kunder/brukere til en tredjepart, med mindre det er nødvendig for å kunne gjennomføre en transaksjon. Forretningen vil ikke selge ditt navn, adresse, e-postadresse, kredittkort eller personlig data til noen tredjepart uten din forutgående tillatelse.